Interprefy Connect Pro användarhandbok för högtalare

Så här loggar du in på Interprefy Connect Pro på din dator och navigerar på plattformen som en högtalare

Innan du börjar

 • Internetanslutning – Rekommenderad bandbredd på 4 Mbps upp/ner eller högre. Ethernet-anslutning rekommenderas.
 • Rekommenderad webbläsare – Senaste versionen av Google Chrome, Firefox eller Edge
 • Säkerställ optimal ljudkvalitet – Tolkar behöver högkvalitativt ljud för att kunna tolka ditt meddelande utan problem. Välj en lugn miljö utan bakgrundsljud och använd en ansluten högkvalitativ mikrofon eller ett headset.

Så här loggar du in

 • Öppna din webbläsare, ange Interprefy-länken som du har fått och klicka på "to my session" för att bekräfta.
 • Alternativt kan du besöka https://interpret.world, ange din evenemangstoken och klicka på "to my session" för att bekräfta.

connect pro login 1-gif

Om tvåfaktorautentisering är aktiverad för ditt evenemang

 • Ange din registrerade e-postadress eller ditt mobilnummer (format: +41 79 1234567) för att få en verifieringskod:

2factor-authentication

 • Ange verifieringskoden som du har fått antingen via e-post eller textmeddelande (SMS) och klicka på "submit":

2fa verification

Om test före samtalet är aktiverat

Om det är aktiverat för ditt möte kommer du att bli ombedd att ställa in och testa dina ljud- och videoinställningar på en testsida före samtalet.

 1. Språk – Välj önskat tolkningsspråk. För att höra språket som talas på golvet väljer du "none".
 2. Kamera på – Välj din webbkamera, slå på/stäng av kameran.
 3. Mikrofon på – Välj och testa ditt headset eller din mikrofon. Slå på/stäng av mikrofonen.
 4. Ljud på – Välj enhet för ljudutgång. Klicka på "play sound" för att testa korrekt ljudutgång.
 5. Anslutningstest – Testa om bandbredden på ditt internet klarar att stödja ljud- och videoströmning.
 6. Klicka på "Join call" för att delta i mötet.

Popup-fönster i webbläsare

Som förstagångsanvändare måste du låta din webbläsare få åtkomst till din mikrofon och kamera för sessionen genom att klicka på "tillåt" i webbläsarens popup-fönster.

 

Samtalsinställningar

Efter lyckad inloggning kommer ett popup-fönster att be dig justera dina samtalsinställningar för mötet.

 1. Välj ditt ljudtolkningsspråk
 2. Välj din ljudenhet
 3. Välj din videoenhet
 4. Klicka på "save" för att delta i mötet.

  call settings

Räck upp handen för att begära ordet

Som standard är alla evenemangsdeltagare mjutade tills strömning tillåts och aktiveras av evenemangsvärden.

 • För att begära ordet klickar du på den gröna handikonen i navigeringsfältet och väntar på godkännande.
 • Deltagarlistan anger status på talarkön:
Deltagaren strömmar för närvarande
Deltagaren strömmar för närvarande inte
Deltagaren har begärt ordet

Så här deltar du i en omröstning

Om omröstning och röstning är aktiverat för ditt evenemang ser du fliken "rösta" bredvid fliken evenemangschatt.

 • För att delta i omröstningen måste du klicka på "acceptera" innan du kan få frågan som ställts av värden.
poll 4
 • Välj ditt svar eller dina svar (om det är en flervalsfråga) och klicka på "rösta" för att lämna din röst.
poll 5

Översikt över plattformsfunktioner

I standardvy:

connectpro features 2021-march

 1. Välj önskat språk – Eller välj "none" för att höra språket på golvet
 2. Räck upp handen för att be om ordet – Klicka på den gröna handikonen för att begära ordet och vänta på godkännande
 3. Mikrofon – Slå på/stäng av mikrofonen
 4. Volym – Justera ljudvolymen
 5. Webbkamera – Slå på/stäng av webbkameran
 6. Skärmdelning – Dela hela skärmen, applikationsfönstret eller webbläsarfliken
 7. Helskärmsläge – Starta/avsluta helskärmsläge
 8. Evenemangschatt – Använd, om tillgängligt, för att adressera alla evenemangsdeltagare
 9. Sluta strömma – Sluta strömma när du har talat klart (kopplar inte bort dig från mötet)
 10. Starta om alla linjer – Uppdatera din anslutning när du upplever ljud-/videoproblem (kopplas bort och återansluter inom cirka 2 sekunder)
 11. Rösta – Delta i omröstning, om tillgängligt
 12. Privat chatt – Skicka ett privat meddelande till enskilda deltagare
 13. Supportchatt (moderator) – Rapportera tekniska problem direkt till moderatorn
 14. Logga ut – Koppla bort från mötet
 15. Inställningar – Ändra ljud- och videoinställningar

I helskärmsvy:

Teknisk support

Om du behöver teknisk support under mötet klickar du på supportchattikonen (13) för att skicka ett direktmeddelande till teknisk support-teamet: