Příručka pro uživatele platformy Interprefy Connect Pro pro mluvčí

Jak se přihlásit do Interprefy Connect Pro ve svém počítači a pohybovat se v platformě jako mluvčí

Než začnete

 • Internetové připojení – doporučená rychlost 4 Mb/s upload/download či vyšší. Doporučuje se připojení přes síť Ethernet.
 • Doporučený prohlížeč – nejnovější verze prohlížeče Google Chrome, Firefox nebo Edge
 • Zajištění optimální kvality zvuku – tlumočníci potřebují vysokou kvalitu zvukového vstupu, aby mohli vaše sdělení přetlumočit bez rušivých vlivů. Zvolte si tiché prostředí bez zvuků v pozadí a použijte kvalitní externí mikrofon nebo náhlavní soupravu.

Jak se přihlásit

 • Otevřete svůj internetový prohlížeč, zadejte odkaz na Interprefy, který jste dostali, a potvrďte kliknutím na „to my session“.
 • Můžete také přejít na stránku https://interpret.world, zadat token události, který jste dostali, a pro potvrzení kliknout na „to my session“.

connect pro login 1-gif

Jestliže je pro vaši událost aktivováno dvoufázové ověření

 • Zadejte svou zaregistrovanou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu (ve formátu: +41 79 1234567) a poté obdržíte ověřovací kód:

2factor-authentication

 • Zadejte ověřovací kód, který jste dostali e-mailem nebo v textové zprávě (SMS), a klikněte na „submit“

2fa verification

Jestliže je aktivována zkouška před vlastním hovorem

Jestliže je pro vaši schůzku aktivována zkouška před vlastním hovorem, budete vzápětí vyzváni, abyste na stránce zkoušky před vlastním hovorem provedli nastavení zvuku a videa a otestovali je.

 1. Jazyk – zvolte si upřednostňovaný jazyk pro tlumočení. Abyste slyšeli projev v originálním jazyce, zvolte „none“.
 2. Zapnutá kamera – zvolte svou webovou kameru, zapněte/vypněte kameru.
 3. Zapnutý mikrofon – zvolte a vyzkoušejte svou náhlavní soupravu nebo mikrofon. Zapněte/vypněte mikrofon.
 4. Zapnutý zvuk – zvolte své výstupní zvukové zařízení. Pro vyzkoušení správného zvukového výstupu klikněte na „play sound“.
 5. Zkouška připojení – vyzkoušejte, zda je rychlost vašeho připojení k internetu dostatečná pro streamování audia a videa.
 6. Chcete-li se schůzky zúčastnit, klikněte na „Join call“.

Automaticky otevírané okno prohlížeče

Jako uživatel, který používá platformu poprvé, budete muset svému prohlížeči pro účast na zasedání povolit přístup ke svému mikrofonu a kameře tím, že kliknete na „Povolit“ v automaticky otevíraném okně prohlížeče.

Nastavení hovoru

Po úspěšném přihlášení budete v automaticky otevíraném okně požádáni, abyste upravili nastavení hovoru pro účast na schůzce.

 1. Zvolte si jazyk pro tlumočení, v němž bude zvuk přenášen
 2. Zvolte si zvukové zařízení
 3. Zvolte si videozařízení
 4. Chcete-li se ke schůzce připojit, klikněte na „save“.

call settings

Zvednutí ruky při žádosti o slovo

Ve výchozím nastavení mají všichni účastníci události ztlumený mikrofon, dokud není streamování povoleno a zapnuto hostitelem události.

 • Jestliže chcete požádat o slovo, klikněte na ikonu se zelenou rukou v navigační panelu a počkejte na schválení.
 • V seznamu účastníků je uveden stav fronty mluvčích.
  Účastník aktuálně streamuje
  Účastník aktuálně nestreamuje
  Účastník požádal o slovo

Jak se zúčastnit hlasování

Pokud je pro vaši událost aktivováno dotazování a hlasování, uvidíte vedle záložky chatu v rámci události záložku „vote“.

 • Pro účast na hlasování budete muset kliknout na „accept“ než budete požádáni, abyste se vyjádřili k otázce položené hostitelem.

poll 4

 • Zvolte svou odpověď nebo odpovědi (pokud jde o otázku s více odpověďmi) a svůj hlas odevzdejte kliknutím na „hlasovat“.
poll 5


Přehled funkcí platformy

Ve výchozím zobrazení:

connectpro features 2021-march

 1. Zvolte si upřednostňovaný jazyk – nebo zvolte „none“, abyste slyšeli projev v originálním jazyce
 2. Zvedněte ruku, když chcete požádat o slovo – klikněte na ikonu se zelenou rukou, když chcete požádat o slovo, a počkejte na schválení
 3. Mikrofon – zapněte/vypněte mikrofon
 4. Hlasitost – nastavte hlasitost zvuku
 5. Webová kamera – zapněte/vypněte webovou kameru
 6. Sdílení obrazovky – sdílejte celou obrazovku, aplikaci, okno nebo záložku prohlížeče
 7. Režim celé obrazovky – spusťte/ukončete režim celé obrazovky
 8. Chat v rámci události – použijte, pokud je k dispozici, abyste mohli oslovit všechny účastníky události
 9. Ukončit streamování – ukončete streamování, když jste ukončili promluvu (nebudete tím odpojeni ze schůze)
 10. Restartovat všechny linky – obnovte své připojení, když máte problémy se zvukem/videem (přibližně během 2 sekund dojde k odpojení a opětovnému připojení)
 11. Hlasovat – účastněte se hlasování, pokud je dostupné
 12. Soukromý chat – pošlete soukromou zprávu jednotlivým účastníkům
 13. Chat s podporou (moderátorem) – oznamte technické problémy přímo moderátorovi
 14. Odhlášení – odpojte se ze schůze
 15. Nastavení – změňte nastavení zvuku a videa

Při zobrazení na celé obrazovce:

Technická podpora

Pokud během schůzky potřebujete technickou podporu, klikněte na ikonu chatu s podporou (13) a pošlete přímou zprávu týmu technické podpory: