Instrukcje obsługi aplikacji mobilnej Interprefy

Jak uzyskać dostęp do tłumaczenia ustnego w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnej Interprefy

Podłącz smartfona do niezawodnej sieci Wi-Fi.

mobile-download min-png

2. Podłącz słuchawki lub zestaw słuchawkowy, kliknij na „OK”.

3. Podaj token wydarzenia i kliknij na „Połącz” („Connect”).

mobile-token text min

4. Jeżeli twoje wydarzenie wymaga uwierzytelnienia dwupoziomowego

Wprowadź zarejestrowany wcześniej adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (w formacie: +48 501 123456), by otrzymać kod weryfikacyjny:

Wprowadź kod weryfikacyjny, który otrzymałeś/aś e-mailem bądź SMS-em i kliknij „submit”:

5. Wybierz preferowany język tłumaczenia.

interprefy_mobile_app

Rozłączanie

Po zakończeniu sesji kliknij na „Rozłącz” („Disconnect”), aby zamknąć sesję.

interprefy_mobile_app

Ustawienia

Jeśli zostanie wybrana opcja „Przychodząca głośność automatyczna” („Incoming Auto-volume”), oryginalny dźwięk będzie słyszalny, gdy tłumacz nie będzie mówić.

interprefy_mobile_app