Hướng dẫn sử dụng tiện ích Interprefy trên nền tảng bên thứ ba

Hướng dẫn từng bước để sử dụng tiện ích ngôn ngữ Interprefy trên các nền tảng sự kiện và họp bên thứ ba với tư cách là người tham dự.

Trước khi bắt đầu:

  • Thiết bị - Sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Tránh sử dụng điện thoại thông minh, iPads hay máy tính bảng.
  • Trình duyệt được khuyến nghị - Phiên bản mới nhất của Google Chrome, Firefox hoặc Edge.
  1. Tham gia sự kiện - Dán liên kết sự kiện vào trình duyệt, sau đó đăng nhập.
  2. Mở tiện ích Interprefy - Nhấp vào tiện ích Interprefy được nhúng (1).
  3. Chọn ngôn ngữ - Chọn ngôn ngữ bạn mong muốn (2) rồi nhấp vào kết nối (3).
  4. Tắt tiếng webcast - Tắt đầu ra âm thanh trên trình phát video (4).
  5. Nghe nội dung âm thanh có phiên dịch theo thời gian thực.

widget user guide