Hướng dẫn sử dụng ứng dụng máy tính Interprefy dành cho macOS

Hướng dẫn từng bước để sử dụng ứng dụng máy tính Interprefy dành cho macOS trong sự kiện của bạn.

1. Cài đặt ứng dụng Interprefy

Tải xuống và cài đặt ứng dụng máy tính Interprefy:

 

Xin lưu ý

  • Để có hiệu suất tối ưu trên máy tính Mac, vui lòng cài đặt macOS Catalina trở lên.
  • Người dùng Mac cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt ứng dụng.

2. Tham gia cuộc họp hoặc sự kiện

  • Mở sự kiện hoặc cuộc họp của bạn
Mở ứng dụng máy tính Interprefy và nhập mã thông báo cho sự kiện của bạn, nhấp vào «kết nối».

kb 1

3. Thay đổi cài đặt loa âm thanh trong nền tảng sự kiện hoặc cuộc họp

Chuyển đến mục cài đặt âm thanh trong nền tảng cuộc họp hoặc sự kiện, chọn «Trình điều khiển âm thanh Interprefy» làm loa của bạn.

Xin lưu ý rằng thao tác này chỉ áp dụng cho cài đặt «Loa», các cài đặt micrô sẽ không bị ảnh hưởng.

Ví dụ: Cài đặt loa trong Zoom

zoom settings

Ví dụ: Cài đặt loa trong Webex

webex

 

Ví dụ: Cài đặt loa trong Microsoft Teams

teams settings

 

4. Chọn ngôn ngữ của bạn

Nhấp vào «chọn» và nhấp vào ngôn ngữ bạn ưu tiên để nghe phiên dịch.

Xin lưu ý:

Ứng dụng máy tính Interprefy sẽ tự động tắt tiếng loa ban đầu khi ngôn ngữ phiên dịch được chọn và khi phiên dịch viên đang nói NHƯNG người dùng Mac sử dụng macOS Mojave hoặc hệ điều hành cũ hơn có thể được yêu cầu tắt tiếng nguồn âm thanh ban đầu theo cách thủ công.

kb 2

5. Khi phiên hoàn được hoàn thành,

Nhấp vào «ngắt kết nối» để ngắt kết nối khỏi sự kiện.