คู่มือผู้ใช้แอป Interprefy desktop สำหรับ Windows

คู่มือการใช้งานแอป Interprefy desktop สำหรับ Windows แบบทุกขั้นตอนสำหรับกิจกรรมของคุณ

1. ติดตั้งแอป Interprefy
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Interprefy desktop:

2. เข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรม

  • เปิดกิจกรรมหรือการประชุมของคุณ
  • เปิดแอป Interprefy desktop และเข้าสู่โทเคนกิจกรรมที่คุณต้องการเข้าร่วมแล้วคลิก «connect» (เชื่อมต่อ)

3. เลือกภาษาของคุณ

คลิก «select» (เลือก) แล้วคลิกที่ภาษาที่คุณต้องการเพื่อฟังการแปล

โปรดทราบ:

แอป Interprefy desktop จะทำการปิดเสียงลำโพงดั้งเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกแปลภาษาและผู้แปลกำลังพูด

 

4. เมื่อเสร็จสิ้นเซสชันแล้ว

คลิก «disconnect» (เลิกการเชื่อมต่อ) เพื่อเลิกการเชื่อมต่อกิจกรรม