Navodila za uporabnike aplikacije Interprefy za Windows

Navodila po korakih za uporabo aplikacije Interprefy za Windows med vašim dogodkom.

1. Namestite aplikacijo Interprefy

Prenesite si in namestite aplikacijo Interprefy:

2. Pridružite se sestanku ali dogodku

  • Odprite vaš dogodek ali sestanek
  • Odprite aplikacijo Interprefy in vnesite kodo vašega dogodka, nato kliknite »connect« (poveži).

3. Izberite jezik


Kliknite »select« (izberi) in kliknite na želen jezik, v katerem želite poslušati interpretacijo.

Opomba:
Aplikacija Interprefy bo samodejno utišala originalni zvočnik, ko je
izbran jezik za interpretacijo in ko govori tolmač.

4. Ko je seja končana,

kliknite »disconnect« (prekini), da prekinete povezavo z dogodkom.