Οδηγός χρήσης εφαρμογής υπολογιστή Interprefy για Windows

Ένας οδηγός βήμα προς βήμα για τη χρήση της εφαρμογής υπολογιστή Interprefy για Windows κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής σας.

1. Εγκατάσταση εφαρμογής Interprefy

Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή υπολογιστή Interprefy

2. Συμμετοχή σε σύσκεψη ή εκδήλωση

  • Ανοίξτε την εκδήλωση ή τη σύσκεψή σας.
  • Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογιστή Interprefy, εισαγάγετε το διακριτικό εκδήλωσης για την εκδήλωσή σας και κάντε κλικ στο «σύνδεση».

3. Επιλογή της γλώσσας σας

Κάντε κλικ στο «επιλογή» και κάντε κλικ στη γλώσσα που προτιμάτε για να ακούσετε τη διερμηνεία.

Σημείωση:

Η εφαρμογή υπολογιστή Interprefy πραγματοποιεί αυτόματη σίγαση του πρωτότυπου ήχου όταν επιλέγεται γλώσσα διερμηνείας και μιλά ο διερμηνέας.

4. Ολοκλήρωση της συνεδρίας

Κάντε κλικ στο «αποσύνδεση» για να αποσυνδεθείτε από την εκδήλωση.